Korona vírus - MedOas

MUDr. Iveta Štofaníková

Prejsť na obsah

Korona vírus

Dôležité tel. čísla
hlasenie o potencionálnej nákaze  155  alebo   0918 389 841 pre Košice
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682   novykoronavirus@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841  koronavirus@ruvzke.sk
Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234